Bestyrelsens sammensætning


Formand:
Martin Hansen, Københavns Universitet, Institut for Farmaci & Analytisk Kemi
(mah[hos]farma.ku.dk)

Sekretær og hjemmeside:
Charlotte Legind, Danmarks Tekniske Universitet, DTU Miljø
(cnl[hos]env.dtu.dk)

Kasserer:
Marie Frederiksen, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
(mfr[hos]sbi.dk)

Øvrige medlemmer:
Steffen Foss Hansen, Danmarks Tekniske Universitet, DTU Miljø
(sfh[hos]env.dtu.dk)

Nanna Stauner, Næstved Svane Apotek
(Nanna.Stauner[hos]gmail.com)

Susanne Guldberg, COWI
(sugu[hos]cowi.dk)