Formål


Dansk Selskab for Miljøkemi er en division under Kemisk Forening, som blev stiftet den 5. oktober 1982. Selskabet har lige siden været en af de aktive sektioner i Kemisk Forening med sine ca. 4-5 møder om året.

Selskabets formål er:

Formålet bliver opfyldt igennem videnskabelige møder, diskussioner eller andre relevante aktiviteter. Emnerne har igennem tiden spændt fra pesticider over krigsgasser til miljømodeller, genmanipulering og økotoksikologi. Møderne har løbende været suppleret med besøg på fabrikker og laboratorier, der arbejder med miljøanalyser eller forskning.