Jorden er giftig: Leg eller alvor?

Generalforsamling i Dansk Selskab for Miljøkemi
23. oktober 2006, kl. 17 ca. 19.30
Miljøkontrollens lokale, Trekanten, Kalvebod Brygge 45

Den hidtil mest omfattende ændring af jordforureningsloven træder i kraft den 1. januar 2007, men betyder det noget i praksis? Vil forenklingen af loven ændre på risici for mennesker i kontakt med jord? Dette møde i Dansk Selskab for Miljøkemi sætter fokus på lovændringerne, og hvad der påvirker risikovurdering ift dyr og planter, der lever i jorden, og mennesker, der spiser afgrøder fra den.

Irene Edelgaard vil fortælle om jordforureningsloven, som den ser ud i dag og om de nye ændringer, Philipp Mayer vil komme ind på de faktorer, der bestemmer, i hvor høj grad forurening er tilgængelig ved direkte kontakt med dyr og mennesker, og Stefan Trapp vil fortælle om risikovurdering af jordforureninger.

Program

Kl. 17.00 Velkomst ved DSfM
Kl. 17.05 Generalforsamling
Kl. 17.20 Irene Edelgaard, MST, Loven i praksis før og efter jan. 07
Kl. 17.50 Pause
Kl. 18.00 Philipp Mayer, DMU, Biotilgængelighed af PAH’er i jord
Kl. 18.30 Stefan Trapp, DTU, Toxicity of soil pollutants
Kl. 19.00 Sandwich, øl og vand

Tilmelding senest d. 16. oktober på e-mail: dsfm[hos]dsfm.dk. Mødet er gratis, og alle interesserede er velkomne.

Dagsorden for generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning over selskabets aktiviteter
3. Godkendelse af revideret årsregnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Fastsættelse af kontingent
6. Forslag til behandling
7. Eventuelt.

Nye punkter til generalforsamlingens dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest den 11. oktober (dsfm[hos]dsfm.dk).